POLITIKA PRIVATNOSTI

PRIVATNOST PODATAKA

Da bismo uspešno obradili porudžbinu i poslali Vam je na kućnu adresu potrebni su nam sledeći podaci: ime i prezime, adresa, grad, e-mail i telefon. U ime Fé juvelirnica obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogucnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Fé juvelirnici odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

GARANCIJA KVALITETA

Fé juvelirnica garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac. Garantni rok počinje danom prodaje proizvoda, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

REKLAMACIJE I VRAĆANJE ROBE

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

Reklamacija prilikom prijema proizvoda ili prvog korišćenja – Ukoliko se prilikom prijema konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti pokvareni proizvod, zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, Fé juvelirnica je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

Reklamacija u garantom roku – Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. Rok za utvrđivanje verodostojnosti onoga što je kupac naveo prilikom vraćanja robe je 8 dana od prijema robe, a rok za otklanjanje nedostatka proizvoda i/ili povraćaj novca je u skladu sa zakonom, zavisno od vrste robe maksimalno 30 dana. Kupac će u predviđenom roku ili dobiti ispravan proizvod, ili će mu se dati novi proizvod, ili će biti izvršen povraćaj novca. Za uvažene reklamacije Fé juvelirnica u potpunosti snosi troškove transporta.

Prilikom reklamacije robe u garantnom roku, kupac je dužan:
– Da se javi putem e-maila contact@fejewelrystore.com i dogovori slanje proizvoda kurirskom službom na adresu Zemunska 22, Beograd,
– Da popuni sledeći obrazac: DOWNLOAD
– Da sa proizvodom pošalje račun na kome je reklamirani proizvod i original garantni list ukoliko je isti dobio sa proizvodom.

U GARANCIJU NE ULAZI:

Oštećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne upotrebe ili održavanja, mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika.

Kupac je dužan:
– Da prilikom preuzimanja robe ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost robe – proizvoda koji preuzima, jer naknadne reklamacije po navedenim elementima neće biti prihvaćene.

VRAĆANJE ROBE PORUČENE PREKO SAJTA

Zakon u slučaju prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem, da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod isporučen. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca, koji može da se dobije klikom OVDE. U tom slučaju, neoštećena, nenošena i neupotrebljena roba u originalnoj ambalaži se, zajedno sa popunjenim obrascem se putem e-maila contact@fejewelrystore.com dogovora slanje proizvoda kurirskom službom na adresu Fé juvelirnica . Prilikom vraćanja artikala u svrhu vraćanja novca ili zamene istog na ovaj način, morate platiti adekvatne troškove transporta..

POVRAĆAJ SREDSTAVA ZA SLUČAJ RASKIDANJA UGOVORA I VRAĆANJA ROBE

U slučaju da se radi povraćaj novca usled uvažene reklamacije u garantnom roku i/ili raskida ugovora od strane kupca u propisanom roku, procedura je sledeća:
– Ukoliko je kupac platio karticom, sredstva se vraćaju na njegovu karticu – šaljemo zahtev banci i po njihovoj proceduri vraćamo sredstva
– Ukoliko je platio pouzećem ili preko računa, potrebno je da nam kupac dostavi broj svog tekućeg računa u banci ili pošti i sredstva vraćamo na njegov račun.

SAGLASNOST I PROMENE USLOVA

Korišćenje naših usluga podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani. Fé juvelirnica se obavezuje da ce se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova biće objavljene na sajtu.