Reklamacije i povraćaj robe

GARANCIJA KVALITETA

Fé juvelirnica garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac. Garantni rok počinje danom prodaje proizvoda, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

REKLAMACIJE

Fotografije proizvoda su samo ilustrativne prirode, tako da ne moraju uvek i u svim detaljima odgovarati stvarnim proizvodima. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora, te razlike u percepciji boje od strane ljudskog oka i slično ne možemo garantovati potpunu saglasnost boja naših proizvoda sa bojama kako ih korisnici vide na ekranu svog monitora. U takvim slučajevima reklamacija nije opravdana. Pravo na povrat odnosno reklamaciju kupac gubi i u slučajevima neovlašćene dorade proizvoda ili zahvata na proizvodu od strane treće neovlašćene osobe.

Ukoliko ste dobili proizvod koji niste naručili ili ste dobili proizvod sa greškom molimo vas da nas obavestite na e-mail adresu contact@fejewelrystore.com. Troškove povrata robe snosi prodavac isključivo u slučaju lošeg kvaliteta proizvoda, dok u ostalim slučajevima troškove povrata snosi kupac. Po prijemu robe Fé juvelirnica. će vratiti celokupan iznos novca ili će zameniti oštećeni proizvod.

Oštećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne upotrebe ili održavanja, mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika.

Rok za povrat je 14 dana od dana prijema na adresu Zemunska 22/22.

Kupac ima pravo vratiti proizvod u sledećim slučajevima:
1. isporuka proizvoda koji nije naručen
2. isporuka oštećenih proizvoda, a oštećenja su nastala zbog loše manipulacije prilikom isporuke.

Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakovane u kartonsku ambalažu. Sve reklamacije koje su neprikladno zapakovane i kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećena prilikom transporta neće biti preuzete nego će biti vraćene pošiljaocu.

Kupac je dužan:
– Da prilikom preuzimanja robe ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost robe – proizvoda koji preuzima, jer naknadne reklamacije po navedenim elementima neće biti prihvaćene.

Prilikom reklamacije robe u garantnom roku, kupac je dužan:
– Da se javi putem e-maila contact@fejewelrystore.com i dogovori slanje proizvoda kurirskom službom na adresu Zemunska 22/22, Beograd,
– Da popuni sledeći obrazac: DOWNLOAD
– Da sa proizvodom pošalje račun na kome je reklamirani proizvod i original garantni list ukoliko je isti dobio sa proizvodom.

VRAĆANJE ROBE PORUČENE PREKO SAJTA

Zakon u slučaju prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem, da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod isporučen. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca, koji može da se dobije klikom OVDE. U tom slučaju, neoštećena, nenošena i neupotrebljena roba u originalnoj ambalaži se, zajedno sa popunjenim obrascem se putem e-maila contact@fejewelrystore.com dogovora slanje proizvoda kurirskom službom na adresu Fé juvelirnica . Prilikom vraćanja artikala u svrhu vraćanja novca ili zamene istog na ovaj način, morate platiti adekvatne troškove transporta..

POVRAĆAJ SREDSTAVA ZA SLUČAJ RASKIDANJA UGOVORA I VRAĆANJA ROBE

U slučaju da se radi povraćaj novca usled uvažene reklamacije u garantnom roku i/ili raskida ugovora od strane kupca u propisanom roku, procedura je sledeća:
– Ukoliko je kupac platio karticom, sredstva se vraćaju na njegovu karticu – šaljemo zahtev banci i po njihovoj proceduri vraćamo sredstva
– Ukoliko je platio pouzećem ili preko računa, potrebno je da nam kupac dostavi broj svog tekućeg računa u banci ili pošti i sredstva vraćamo na njegov račun.

SAGLASNOST I PROMENE USLOVA

Korišćenje naših usluga podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani. Fé juvelirnica se obavezuje da ce se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova biće objavljene na sajtu.

/*** Collapse the mobile menu - WPress Doctor ****/